Nu är Värnamo Sliperi och Glasmästeri AB delägare i GLOP/glasxperten. Värnamo Sliperi och Glasmästeri är ett anrikt företag som är mest känt för bearbetning och anpassning av alla typer av glasprodukter. Vi andra delägare kommer att ha stor nytta av kompetensen inom planglas samtidigt som våra internutbildningar och fortbildningar inom framförallt kalibrering av vindrutor kommer att vara till stor nytta för dem. En ny delägare som stärker vår organisation ytterligare.