Lupin Certifierat Företag – vad innebär det?

Länsförsäkringar gör en satsning på att kvalitets- och miljöcertifiera de bilverkstäder som reparerar kundernas bilar i samband med skador på fordonen. Certifieringen har målet att förbättra miljön, säkerheten och kvaliteten på reparationerna samt att effektivisera dem.

Att vara ett Lupin-certifierat företag innebär, enligt Länsförsäkringar, att vi har rätt förutsättningar för att kunna leverera säkra, korrekta och effektiva skadereparationer. Dessutom säkerställs att vi utvecklas i en gynnsam riktning när det gäller säkerhet, kvalitet, effektivitet och miljö.