Gemensamt ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö

Nu har alla medlemsföretag inom glasxperten infört ett gemensamt ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö vilket gör det enklare och effektivare att bibehålla, utveckla och nå uppsatta mål. Tidigare har företagen haft ett eget certifikat men det är nu överfört till ett system. Det är SP som är kontrollorgan och det är ISO9001:2008, ISO14001:2004 och OHSAS18001:2007 som ingår.