Glasxperten inför gemensamt ledningssystem

Nu har vi ett gemensamt ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö vilket gör det enklare och effektivare att bibehålla, utveckla och nå uppsatta mål.