Gemensam utbildning i kalibrering hos Idéglas Bålsta.

Verkligheten blir mer och mer komplex för alla som arbetar med bilglas. Fler biltillverkare erbjuder olika typer av assistansutrustning i form av bl.a kameror och radar. Vi inom glasxperten satsar på att tidigt hänga med i den kompetensutveckling som framtiden kräver. En första omgång i den satsning som vi tillsammans gör för att öka utbildningsnivån och kompetensen tillsammans och i respektive företag